“Regs- En Staatsosiologiese Grondslae Van Politokratiese Kommunitarisme: ’n Gesprek Oor Enkele Aspekte Van Die Meta-Etiese Historisme in Die Afrikaanse Politieke En Regsliteratuur”. 2016. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 52 (1):55-90. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/391.