van der Walt, Bennie J. 2015. “Semi-Mistieke Spiritualiteit by Johannes Calvyn En by Abraham Kuyper: Die Invloed Daarvan Tot Vandag”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 51 (3):99-124. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/380.