Verster, P. 2004. “Die Versoening in Christus: ’n Perspektief Op Aspekte Van Die Nederlandse Debat”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 40 (3 - 4):215-32. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/38.