Hunt, Steve A. 2014. “Die Ses Uit Sigar: Oor Die Karakterisering Van Die Mans Van Die Samaritaanse Vrou in Die Johannesevangelie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 50 (3):97-110. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/349.