Olivier, H., and E. Olivier. 2013. “Tuisonderwys: ? Uitdagende Alternatief Vir Hoofstroomonderwys in Suid-Afrika1”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 49 (4):237-74. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/333.