van der Walt, B. J. 2013. “Sewe Eeue Neo-Thomistiese Denke: ’n Uitdaging Vir Die Wysgerige Historiografie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 49 (4):187-206. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/331.