van der Walt, B. J. 2013. “Goddelike Voorsienigheid in Die Denke Van Die ‘doctor angelicus’: Hoe Om Die Verhouding God-Mens Christelikfilosofies Te Verstaan”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 49 (1-2):205-42. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/313.