van der Walt, B. J. 2012. “Die Religieuse Rigting Van Die Denke Van Thomas Van Aquino (1224/5-1274) En Die Betekenis Daarvan Tot Vandag”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 48 (1-2):223-49. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/284.