van der Walt, B. J. 2012. “Die Invloed Van Die Aristoteliesskolastieke Filosofie Op Die Dordtse Leerreëls (1619): ? Christelik-Filosofiese Analise”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 48 (1-2):91-110. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/279.