Verster, Pieter. 2011. “? Christosentriese Benadering Deur Die Kerk Tot Die Krisis Wat Deur Armoede En Vigs Meegebring Word”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 47 (1):117-31. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/255.