Stoker, P. H. 2010. “Calvyn En Die Natuurwetenskappe”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, September, 75-96. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/246.