Lategan, Laetus O. K. 2010. “Calvyn Oor Selfverloëning: Positiewe Riglyne Vir Die Etiek En Pastoraat?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, September, 55-74. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/244.