Lessing, A. C., and M. W. de Witt. 2010. “Karakterbou En Christelike Waardes Vir Die Bevordering Van Gedissiplineerde Klaskamergedrag: ’n Kritiese Beskouing”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, no. 1 (April):21-37. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/231.