van der Walt, B. J. 2009. “Die Dood En Daarna ’n Verkenning Van Enkele Standpunte Binne Die Teologiese En Filosofiese Reformatoriese Denke”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 45 (1 - 2):251-85. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/173.