van der Walt, J. L., C. C. Wolhuter, and F. J. Potgieter. 2009. “Sosiale Kapitaalskepping Deur Middel Van Die Suid-Afrikaanse Beleid Oor Godsdiens in Die Onderwys (2003): ’n Skriftuurlikprinsipiële Beoordeling”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 45 (1 - 2):213-29. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/171.