van der Walt, J. L. 2003. “Hoe Ons Sin Maak Van Die Opvoedingswerklikheid”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 39 (3 - 4):87-106. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/16.