RAATH, A. Tussen revolusionisme en pasifisme: Die ontplooiing van Reformatoriese verset in die sestiende eeuse Protestantisme. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 59, n. 3&4, p. 71 - 92, 15 Jan. 2024.