VERSTER, P. Godsgeloof in die moderne wêreld: ’n reaksie op Du Toit, Dawkins en hul medestanders. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 58, n. 3&4, p. 1 - 24, 2 Feb. 2023.