VAN DER WALT, J. L.; DE KLERK, J. Die Effektiwiteit van die Lewensoriënteringsprogram Volgens ’n Groep Suid-Afrikaanse Onderwysers – Ruimte vir Verbetering?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 42, n. 1 - 2, p. 175-193, 31 Jan. 2006.