RENS, J. A.; VAN DER WALT, J. L.; VREKEN, N. J. Waarde-opvoeding in Skole: Kan dit? Moet dit?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 41, n. 3 - 4, p. 215-229, 30 Jun. 2005.