RAATH, A. . Die Vindiciae Contra Tyrannos en die Middeleeuse Politieke Filosofie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 57, n. No 1&2, p. 19-40, 30 Jul. 2021.