RAATH, A. Historistiese politologie of universele beginsels van die staatsfilosofie?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 56, n. 3&4, p. 190-219, 31 Dec. 2020.