OOSTHUIZEN, I.; VAN DER WALT, J. Opvoedende onderwysessensies ter bevordering van die “beste belang(e) van die kind”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 56, n. 3&4, p. 1-23, 31 Dec. 2020.