RAATH, A. . Die konfigurasie van politieke enkapsulêre verhoudinge en publieke kompetensieperke in die Vindiciae Contra Tyrannos: Middeleeuse aanknopingspunte vir die vroeë Reformatoriese politieke filosofie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 56, n. 1&2, p. 51-80, 1 Jul. 2020.