RAATH, A. De Pracktijk der Godzaligheid. Studies over "De pracktyke ofte offeninghe der godtzaligheydt" 1620 van Lewis Bayly: Resensie van die werk van W.J. op ’t Hof & F.W. Huisman. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 52, n. 2, p. 297-299, 31 Dec. 2019.