VAN DER WALT, B. J. Op soek na ’n Reformatoriese identiteit: ’n Ondersoek van gereformeerde belydenisse, credo’s en akronieme. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 54, n. 2, p. 173-198, 6 Aug. 2018.