RAATH, A.; PRINSEN, L. Gadamer, “inheemse gemeenskappe” en historistiese tekste. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 54, n. 4, p. 139-165, 14 Jan. 2019.