VAN DER WALT, B. J. Christelike konfessies, getuienisse en credo’s: Aan watter lewensbeskoulik-filosofiese kriteria behoort nuwe formulerings te beantwoord?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 54, n. 3, p. 65-87, 14 Jan. 2019.