RAATH, A. Nostalgiese kommunitarisme, die nuwe absolutisme en kantaantekeninge by die opkomende neo-Aristoteliese politieke filosofie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 54, n. 3, p. 43-63, 14 Jan. 2019.