RAATH, A. Wysgerige kanttekeninge by H.J. van Eikema Hommes se regsbeginsel-teorie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 53, n. 1, p. 59-90, 30 Jun. 2017.