RAATH, A. Politokrasie, nihilisme en organismiese biopolitiek. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 52, n. 3, p. 81-115, 30 Sep. 2016.