VAN DER WALT, B. J. Die godsdienstig-teologiese en filosofiese konteks van die negentiende-eeuse Réveil in Nederland. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 52, n. 2, p. 227-250, 29 Jul. 2016.