Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme: ’n Gesprek oor enkele aspekte van die meta-etiese historisme in die Afrikaanse politieke en regsliteratuur. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 52, n. 1, p. 55-90, 31 May 2016.