VAN DER WALT, B. J. Semi-mistieke spiritualiteit by Johannes Calvyn en by Abraham Kuyper: Die invloed daarvan tot vandag. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 51, n. 3, p. 99-124, 30 Sep. 2015.