VAN DER WALT, B. J. Johan H. Bavinck in gesprek met Westerse en Oosterse mistiek ’n Boodskap vir vandag?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 51, n. 2, p. 131-147, 30 Jun. 2015.