RAATH, A.; DE FREITAS, S. Samuel Rutherford and the Neo-Thomists: Juristic corporation theory and natural law arguments in Lex, RexSamuel Rutherford en die neo-Thomiste: Juridiese korporasie- teorie en natuurreg-argumente in Lex, Rex Die Skotse teoloog en politieke teoretikus se p. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 51, n. 2, p. 27-53, 30 Jun. 2015.