STRAUSS, D. Dooyeweerd’s philosophy entails no support for Apartheid whatsoever. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 51, n. 1, p. 117-154, 24 Apr. 2015.