HUNT, S. A. Die Ses uit Sigar: Oor die karakterisering van die mans van die Samaritaanse vrou in die Johannesevangelie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 50, n. 3, p. 97-110, 29 Aug. 2014.