VAN DER WALT, B. J. Goddelike voorsienigheid in die denke van die “doctor angelicus”: Hoe om die verhouding God-mens Christelikfilosofies te verstaan. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 49, n. 1-2, p. 205-242, 31 May 2013.