VAN DER WALT, B. J. Die religieuse rigting van die denke van Thomas van Aquino (1224/5-1274) en die betekenis daarvan tot vandag. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 48, n. 1-2, p. 223-249, 29 Jun. 2012.