VERSTER, P. ? Christosentriese benadering deur die kerk tot die krisis wat deur armoede en vigs meegebring word. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 47, n. 1, p. 117-131, 29 Apr. 2011.