STOKER, P. H. Calvyn en die Natuurwetenskappe. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, p. 75-96, 30 Sep. 2010.