LATEGAN, L. O. K. Calvyn oor Selfverloëning: Positiewe Riglyne vir die Etiek en Pastoraat?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, p. 55-74, 30 Sep. 2010.