VAN DER WALT, J. L.; POTGIETER, F. J.; WOLHUTER, C. C. Positiewe Dissipline in die Hande van die Opvoeder. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, n. 1, p. 145-168, 30 Apr. 2010.