VAN DER WALT, B. J. Die Dood en Daarna ’n Verkenning van Enkele Standpunte binne die Teologiese en Filosofiese Reformatoriese Denke. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 45, n. 1 - 2, p. 251-285, 30 Jun. 2009.