VERSTER, P. Die Etiek van die Christelike Sending. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 45, n. 1 - 2, p. 231-250, 30 Jun. 2009.