VAN DER WALT, J. L.; WOLHUTER, C. C.; POTGIETER, F. J. Sosiale Kapitaalskepping deur Middel van die Suid-Afrikaanse Beleid oor Godsdiens in die Onderwys (2003): ’n Skriftuurlikprinsipiële Beoordeling. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 45, n. 1 - 2, p. 213-229, 30 Jun. 2009.