VAN DER WALT, J. L. Hoe Ons Sin Maak van die Opvoedingswerklikheid. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 39, n. 3 - 4, p. 87-106, 31 Jan. 2003.