VERSTER, P. Selfbemagtiging as Instrument in die Bestryding van Armoede. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 44, n. 3 - 4, p. 115-129, 30 Jun. 2008.