Diedericks, M., & Diedericks, M. (2024). Verdieping van die begrip ’tradisie’ in Christelike onderwys vanuit HG Stoker se insigte. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 59(3&4), 165 - 185. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/982